Street art – Gatekunst – Graffiti

Street Art, Post-Graffiti eller gatekunst er alle former for kunst i det offentlige rom i betydningen gaterom, men uttrykket refererer som oftest til kunst som ikke betalt av noen. Utrykket inkluderer tradisjonell graffiti, stencil graffiti, sticker art, gateinstallasjoner og annet. Street art eller Post-Graffiti har blitt brukt for å skille kunstverk i det offentlige rom fra den graffitien som kan betegnes som vandalisme.

Graffiti er tekster eller tegninger, ofte med sterke farger og med tydelige motiver, som blir malt eller risset inn på offentlige steder, for eksempel på vegger og murer, eller undergangersom oftest anonymt. Graffiti kan også defineres som et individuelt uttrykk for en ide skrevet på en vegg som ikke tilhører kunstneren, og fremfor alt gjort anonymt. I hiphopmiljøet blir graffiti gjerne omtalt som pieces og kunstnerne omtales som writers. Etymologisk er ordet graffiti flertallsform av det italienske graffito som betyr «rissning». Graffito stammer fra det greske grapho som betyr «å skrive».

Oppmerksomheten rundt kunstformen kom først etter utgravningen av Pompeii i 1748. Graffiti blir av mange ansett som hærverk og visuell forsøpling av offentlige fellesrom, særlig av dem som eier bygningene som blir dekorert eller tilgriset. Proponenter mener derimot at innskriftene og bildene forskjønner kjedelige miljøer eller at de uttrykker viktige meninger og følelser.

Kunsthistorie.com har mer informasjon  om emnet.